Szanowni Państwo

Organizacja międzynarodowych konferencji na trwale włączona została w działalność naukową i promocyjną Katedry Inżynierii Procesów Odlewniczych i Pracowni Mechanizacji, Automatyzacji i Projektowania Odlewni. Ze względu na profil naukowy Pracowni, konferencje eksponowane są pod hasłem „Tendencje Rozwojowe w Mechanizacji Procesów Odlewniczych”. Konferencje są organizowane co trzy lata; w tym roku już VI Konferencję zaplanowano w dniach 5-7 września w atrakcyjnym ośrodku ParkHotel w Inwałdzie k/Andrychowa.

Wzorem IV i V konferencji artykuły - referaty będą publikowane w Archives of Metallurgy and Materials; kwartalnik PAN, zeszyt nr 3. Archiwum to jest na liście filadelfijskiej. Ponieważ wymagania merytoryczne są duże, artykuły będą recenzowane przez Komitet Naukowy i Komitet Redakcyjny Archiwum. Dla wszystkich uczestników dodatkowo przekazana zostanie płyta CD z polskimi tekstami opublikowanych artykułów i wygłoszonych komunikatów, aby omawiane zagadnienia podczas Konferencji mogły być dostępne także dla zakładów odlewniczych i firm współpracujących z przemysłem odlewniczym.

Z uwagi na ograniczoną możliwość zakwaterowania w miejscu odbywania się Konferencji, przewidywane jest kwaterowanie w pobliskim hotelu dla osób zgłaszanych dodatkowo. Zależne będzie to od ilości i kolejności zgłoszeń. W tych przypadkach gwarantujemy transport.

Serdecznie zapraszam
Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji


Prof. dr hab. inż. Roman Wrona