Urządzenia cieplne

Cele poznawcze i kształcące przedmiotu oraz metodyka ich realizacji przez nauczyciela i studenta

  • Wykłady: Kryteria podziału i klasyfikacja pieców odlewniczych. Budowa, zasada działania i zastosowanie poszczególnych typów pieców. Zagadnienia przygotowania produkcji ciekłego metalu z uwzględnieniem charakterystyki pracy poszczególnych typów pieców. Ogólne zasady prowadzenia wytopu ciekłego metalu. Systemy Mechanizacji i automatyzacji topialni w odlewni. Klasyczne i komputerowe metody

  • Laboratoria: Celem tych zajęć jest praktyczna realizacja zadań przygotowania procesu produkcji ciekłego metalu, zapoznanie się z budową pieców. W ramach zajęć wykonywane są także niezbędne obliczenia istotnych parametrów procesu wytopu.

Podręcznik podstawowy:

  • Podrzucki Cz., Szopa J.: Piece i urządzenia metalurgiczne stosowane w odlewnictwie. Wyd. Śląsk, Katowice 1982.
  • Materiały wykładowe
  • Katalogi firmowe

Sposób i termin zaliczenia rygorów dydaktycznych

  • Wykłady - zaliczenie na podstawie obecności.
  • Laboratorium - zaliczenie na podstawie zadań laboratoryjnych, zadań własnych oraz kolokwiów zaliczeniowych.