Mechanizacja i Automatyzacja Procesów Metalurgicznych i Odlewniczych - studia dzienne

Ramowe treści kształcenia z grupy treści kierunkowych:

 1. Kształcenie w zakresie metalurgii i przetwórstwa metali: Piece i urządzenia metalurgiczne, odlewnicze i do przetwórstwa stopów metali. Mechanizacja i automatyzacja procesów metalurgicznych.
  Efekt kształcenia - umiejętności i kompetencje: projektowania technologii metalurgicznych i ich stosowania w celu wytwarzania materiałów inżynierskich.
 2. Kształcenie w zakresie grafiki inżynierskiej i projektowania inżynierskiego: Procesy i systemy eksploatacji -niezawodność i bezpieczeństwo, diagnostyka techniczna maszyn. Techniki komputerowe w budowie i eksploatacji maszyn.
  Efekt kształcenia - umiejętności i kompetencje: projektowania, wdrażania i doskonalenia systemu eksploatacji urządzeń technologicznych.

 3. Kształcenie w zakresie automatyki i robotyki: Roboty i manipulatory: opis i budowa. Aplikacje automatyki i robotyki w metalurgii.
  Efekt kształcenia - umiejętności i kompetencje: stosowanie układów automatyki i automatycznej regulacji w technice.

 4. Kształcenie w zakresie organizacji pracy, zarządzania i ergonomii: Elementy organizacji produkcji. Cykl produkcyjny i zasady organizacji pracy.
  Efekt kształcenia - umiejętności i kompetencje: uwzględnienia zasad organizacji pracy, zarządzania - w tym przez jakość - a także podstaw bezpieczeństwa i higieny pracy w różnych formach aktywności.
Streszczenie przedmiotu

 

Mechanizacja i Automatyzacja Procesów Metalurgicznych i Odlewniczych obejmuje tematykę związaną z systemami produkcyjnymi w przemyśle. Systemowe ujęcie zagadnień dotyczy podstawowej wiedzy o organizacji produkcji i eksploatacji.

 

Program wykładów

 

 1. Cel, metody i uwarunkowania wprowadzenia mechanizacji. Kryteria oceny rozwiązań.
 2. Systemy mechanizacji procesów technologicznych: charakterystyka struktur, i wyposażenia zmechanizowanych stanowisk, gniazd i linii.
 3. Mechanizacja transportu wewnętrznego.
 4. Podstawy eksploatacji i zagadnienia utrzymania ruchu.
 5. Aplikacje automatyki i robotyki w metalurgii

 

Literatura

 1. Chudzikiewicz R.: Mechanizacja i automatyzacja odlewni. WN-T, Warszawa, 1980.
 2. Fedoryszyn A.: Systemy mechanizacji i automatyzacji odlewni. Linie wytwarzania odlewów. Materiał dostępny w formie konspektów.
 3. Goździecki M., Świątkiewicz H.: Przenośniki. WNT Warszawa, 1975
 4. Gregoraszczuk M.: Mechanizacja transportu wewnętrznego odlewni. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, 1999.
 5. Łempicki J.: Organizacja stanowisk pracy w odlewni. WNT, Warszawa, 196
 6. Piątkiewicz A., Sobolski R.: Dźwignice. WN-T. Warszawa, 1969
 7. Pelczarski S., i in.: Systemy mechanizacji i automatyzacji formierni opartych na technologii form piaskowych. Skrypt AGH nr. 595. Kraków, 1977.
 8. Polański A.: Mechanizacja Wewnętrznego Transportu. WN-T, Warszawa, Poznań, 1976
 9. Pr. zbiorowa.: Poradnik Inżyniera. Odlewnictwo. WN-T. Warszawa, 1986.
 10. Samsonowicz Z.: Automatyzacja procesów odlewniczych. WN-T. Warszawa, 1985