Maszynoznawstwo Odlewnicze- studia zaoczne

Ćwiczenia obejmują maszynoznawstwo ogólne: maszyny sprężające (sprężarki, pompy, wentylatory), pneumatyczne i hydrauliczne elementy robocze, wibratory, oraz maszynoznawstwo odlewnicze, maszyny i urządzenia odlewnicze

 

Projekty i wykonanie części projektowej i obliczeniowej opracowanej zgodnie z tematem wybranym przez studenta bądź przydzielonym przez prowadzącego.

 

[Rozmiar: 13567 bajtów]Skrypt obejmuje zakres zagadnień przewidzianych do realizacji w ramach zajęć laboratoryjnych z przedmiotu „Maszynoznawstwo Odlewnicze”. Omówiono w nim problematykę badawczą procesów, zachodzących w wybranych maszynach odlewniczych, stanowiących podstawowe wyposażenie odlewni.
Zakres i treść skryptu odpowiada aktualnemu programowi przedmiotu i jest wydaniem zmienionym w stosunku do wcześniejszych trzech edycji.


Obejmuje on zagadnienia dotyczące:

  • maszyn i urządzeń do przygotowania materiałów oraz sporządzania mas formierskich,
  • maszyn formierskich,
  • urządzeń transportowych.

Laboratoria obejmują 3 tematy z zakresu maszyn i urządzeń do przygotowania i sporządzania mas formierskich, maszyn formierskich.