Wybrane zagadnienia z projektowania i modernizacji odlewni - studia zaoczne

Cele poznawcze i kształcące przedmiotu oraz metodyka ich realizacji przez nauczyciela
i studenta

 • Badania projektowe oraz zastosowanie metod naukowych to najważniejsze zagadnienia które powinny być treścią nowoczesnego projektowania w odlewniach. Pytanie jak projektować lub modernizować odlewnie wiąże się przede wszystkim z metodologicznym ujęciem działań projektotwórczych oraz z doborem efektywnych metod służących do rozwiązywania zadań projektowych.

 • Stopień złożoności jak również interdyscyplinarny charakter problematyki odlewniczej wymagają twórczego podejścia do praktyki projektowej, gdyż od jej jakości zależeć będzie sprawność działania odlewni w przyszłości.

 • Dotychczas projektowanie było traktowane z reguły instrumentalnie jako zbiorowe przedsięwzięcie techniczne, w wyniku którego powstaje dokumentacja wykonawcza dla inwestora. Wobec zmian zachodzących w ogólnej sytuacji technicznej i gospodarczej takie pojmowanie projektowania jest niewystarczające. Projekty należy postrzegać jako ważny element orientacji strategicznej przedsiębiorstw, stąd konieczność ich efektywnego planowania, kontroli i oceny z wykorzystaniem analizy finansowej i ekonomicznej. W takim ujęciu projektowanie jest wielokryterialną optymalizacja zasobów i ograniczeń prowadzona dla osiągnięcia celów marketingowych odlewni. Program przedmiotu Projektowanie i modernizacja odlewni w pełni wyczerpuje wymagania wynikające z zasad nowoczesnego projektowania technicznego w ujęciu zintegrowanym z naukowymi dyscyplinami pokrewnymi.


 • Wykłady:

  Naukowe i teoretyczne podstawy procesu projektowania wraz z metodologią nowoczesnego projektowania bazującego na ogólnej i matematycznej teorii systemów. Kompleksowy program projektowania odlewni w ujęciu zintegrowanym. Zestaw metod i hipotez umożliwiających pragmatyczne kształtowanie koncepcji zakładów odlewniczych wraz z jej składnikami strukturalnymi.


 • Projekt: Technika wykonania projektu wybranego podsystemu na tle struktury funkcjonalnej systemu odlewni.

 • Laboratoria: Opracowanie metod optymalizacji rozwiązań, tworzenie modeli matematycznych i heurystycznych, algorytmizacja zadań projektowych.

Podręcznik podstawowy:

 • R. Wrona: Projektowanie odlewni - wykłady (skrypt): nr 712 AGH 1979.
 • R. Wrona: Projektowanie odlewni - ćwiczenia projektowe (skrypt): nr 759 AGH 1980
 • R. Wrona: Model zintegrowanego procesu projektowania zakładów (monografia): Zesz. Nauk. AGH 1989
 • R. Wrona: Projektoznawstwo - projektowanie odlewni (monografia): Zesz. Nauk. AGH 1996
 • R. Wrona, A. Stawowy, A. Macioł: "Podstawy inżynierii projektowania odlewni", Kraków 2006, Wyd. PANDIT

Sposób i termin zaliczenia rygorów dydaktycznych

 • Wykłady - egzamin

 • Laboratoria i projekt - wykonanie i zaliczenie projektu.

Nowości wydawnicze z zakresu projektowania

[Rozmiar: 13567 bajtów] Prezentowana ksiązka wprowadza w trudną i złożoną problematykę projektowania: treści zawarte w poszczególnych rozdziałach dotyczą problemów metodologicznych związanych z projektowaniem odlewni jako zintegrowanego systemu produkcyjnego. Omawiane zagadnienia obejmują definiowanie kolejnych elementów zadania projektowego w kontekście metod projektowania, zarządzania, inżynierii produkcji i marketingu. Szczególnie podkreślono wagę systemowego ujmowania zadań projektowych. Opracowanie jest próbą uporządkowania pojęć, które – odnosząc się do projektowania – są związane z teorią informacji, podejmowania decyzji oraz z ogólną i matematyczna teorią systemów. Starano się również opisać wiele przydatnych metod matematycznych i komputerowych, w tym symulację i sztuczną inteligencję. Rzecz jasna wiele zagadnień zostało w książce pominiętych lub przedstawionych jedynie skrótowo co – wobec rozległości tematu – nie powinno dziwić. Ufamy jednak, że pozycja, którą właśnie oddajemy do rąk Czytelników (Studentów i Inżynierów z przemysłu) może stać się początkiem intelektualnej przygody z tematyką projektowania w ogóle, a projektowania odlewni – w szczególności.